İş dünyası Meslekler ve Kazançları

Eczacılar ne kadar kazanıyorlar?

Herkes tarafından merak edilen konuların başında gelir eczacılar ne kadar para kazanıyorlar.Eczacilarin ne kadar para kazandığı eczacının çalıştığı , hizmet verdiği kuruma, işletmeye, yaptığı faaliyete göre değişir. Bunun nedeni eczacılar farklı yerlerde çalışabilmektedir kimi eczacı kendi eczanesini açıp ticari faaliyet sonucu para kazanır, kimi eczacı herhangi bir ilaç firmasında klinik eczacı olarak çalışır,kimi eczacı kamu kurumunda veya hastanede çalışabilir,kimi eczacı bir eczanede yardımcı eczacı veya 2. eczacı olarak çalışır,kimi eczacı da bir üniversitede araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak çalışabilir, öncelikle ticari faaliyet yapan yani eczane dükkanı açıp işleten eczacıların kazançlarına değinelim.
Bu tamamen bir ticari faaliyet olduğu için eczacı için kazanç çok değişkenlik gösterir ve kazancı etkileyen bir çok faktör vardır. Bu faktörlerin başında eczanenin konumu, hastaneye sağlık ocağına vb yerlere yakınlığı , yakınında başka eczane bulunup bulunmamasına, gelen müşteri sayısına,o ilin nüfusuna, nasıl bir yerde hizmet verdiğine , eczacının çevresine vs . göre değişebilir.Yani müşteri ne kadar çok olursa kazançta o kadar artacaktır. Su an günümüz eczacılarınin kazançlarını değerlendirdigimizde kazançları ortalama 10.000 in üzerindedir tabi bu rakam minimum rakamdır tabi istisnalar olabilir bu rakamın altında ama genel olarak bu rakamın üzerinde para kazanmaktadırlar.Bu rakam dediğimiz gibi eczanenin hastaneye yakınlarına uzaklığına bağlı olarak değişir yanında ne kadar eczane var ne kadar yok buna bağlı olarak değişir yani mesajların kazancın etkileyen birçok faktör vardır ama ortalama olarak 10 binin üzerinde bir eczacı kolaylıkla para kazanabilir.

Kamu Sağlık kurumlarında çalışan eczacılar hisse kamuya bağlı oldukları için devlet memuru statüsünde para kazanırlar ayrıca bu ücretleri döner sermaye de eklenir bu ücretleri maliye bakanlığından ve sağlık bakanlığından edinebilirsiniz.

Yardımcı eczacı olarak çalışan eczacılık ise asgari ücretin 1,5 katını en az alırlar yani bu ücretin üstü de olabilir.

İkinci eczacı olarak çalışan eczacılar ise asgari ücretin 3 katını alırlar en az, en az aldıkları ücret asgari ücretin 3 katıdır tabii bundan daha fazla da alabilirler.

Üniversitelerde çalışan eczacılar ise yök’e bağlı oldukları için normal öğretim görevlisi ve asistan maaş alırlar

Related posts

Leave a Comment